Вашият партньор в Кипър
+357 24 82 81 00

Банкови сметки

СМЕТКА В ЛЕВА:

Овер Сън Авиейшън България
Банка ОББ

Сметка в лева:
IBAN - BGN   BG28UBBS80021098752510

Сметка в евро:
IBAN - EUR- BG56UBBS80021413448815

Bulstat BG 130 558688

 

При заплащане по банков път в евро се начисляват 10 евро такси от банката за трансфер.
Bank accounts

In Cyprus

Over Sun Aviation LTD

UBB Bank
IBAN - EUR BG56UBBS80021413448815
Bulstat BG 130 558688


Овер Сън Авиейшън - Генерален Представител на Кипърските Авиолинии (Cyprus Airways) за България.