Вашият партньор в Кипър
+357 24 82 81 00

Държавно ловно стопанство Каракуз

/cyprus/banners/karakuz1.jpg

ДЛС „Каракуз" е разположено в Дунавската равнина - в хълмистата Южна Добруджа и най-северните склонове на ниски планински масиви. Ловно стопанство "Каракуз" е на 450 км разстояние от столицата, а най-близкото летище - в гр. Варна е на 130 км. Ловната му площ е 19 388 ха. В голямата си част територията на стопанство представлява обширна нискохълмиста равнина, с лек северен наклон. Горите образуват отделни комплекси и масиви, разделени от обработваеми земи. Основните видове, които дават облика на естествената растителност в този район, са церът и липата.

Най-значимите представители на ловната фауна са: благороден елен, сърна, дива свиня, заек, чакал, лисица, дива котка, гъски, патици, фазани, гълъби и пъдпъдъци. Трофеи от благороден елен, сръндаци и диви котки, добити в "Каракуз", са донесли национална и световна известност на стопанството. Световният рекорд от благороден елен, оценен на 273,6 точки по СІС, е добит през 1988 година в района на ловното стопанство.

Наред с ловните изкушения, от ловното стопанство предлагат на своите гости посещения на природни забележителности, като биосферния резерват "Сребърна", включен в листата на ЮНЕСКО и защитената местност край село Малък Преславец. Има възможност за разходки по екопътеки, за екскурзии до исторически забележителности, като крепостта "Доростол", калето в района на град Исперих и етнографския музей в града.

Ловна програма

/cyprus/banners/karakuz2.jpg

/cyprus/banners/karakuz3.jpg

/cyprus/banners/karakuz4.jpg

          ЧЕКЕРИЦА                          МАЗАЛАТ                              БАЛЧИК

/cyprus/banners/Chekeritsa.jpg     /cyprus/banners/mazalat 1.jpg     /cyprus/banners/balchik1.jpg