Вашият партньор в Кипър
+357 24 82 81 00

Програмата MBA

/cyprus/banners/mba.jpg

 

 

Програмата MBA в CIIM има за цел да произвежда генерални мениджъри, способни да работят успешно в международна среда. Нашите курсове са проектирани да съчетават теорията с практиката. Лекциите са придружени с казуси, както и проекти "на живо", които дават възможност на студентите да прилагат най-новите техники за управление на реални компании. Многонационалния състав на факултета допринася за едно уникално измерение на лекциите. CIIM е акредитирана от водещите световни акредитивни агенции, включително европейската "EPAS" и британската основава "AMBA", както и Акредитиращият орган на правителството на Кипър.

Цел на програмата MBA

Основната цел на програмата MBA е да подготви бизнес мениджърите да получат цялостен поглед върху бизнес механизмите и основните заинтересовани страни (клиенти, служители, акционери, доставчици и обществото като цяло) в международната мащаб. Ние се стремим студентите да използват своите изградени умения и творчество, като същевременно развиват нови ключови умения за управление, за да бъдат вдъхновени за иновации и промени в своята сфера.

Програмата MBA в CIIM е насочена към:

Млади професионалисти от различни образователни среди, които желаят да се съсредоточат върху бъдеща кариера в управлението
Мениджърите на средно ниво с висок потенциал, които се нуждаят от допълнителни възможности, предоставени от MBA за квалификация , за да могат да поемат повишена отговорност в техните компании.
Млади предприемачи, които желаят да придобият допълнителни умения за управление на все по-голям бизнес.
Мениджъри и специалисти, които желаят да поемат в нова професионална посока.

 

 

/test/ciim pic 2.jpg