Вашият партньор в Кипър
+357 24 82 81 00

Магистратура по управление на човешките ресурси и организационно поведение

 

/cyprus/banners/hrmpic.jpg

 

В днешния конкурентен свят, компаниите започват да осъзнават, че техните служители са най-ценният актив. Рентабилността и конкурентноспособността им зависи основно от уменията, знанията и мотивацията на служителите. Като се има предвид този факт, ролята на управлението на човешките ресурси (HR), ( набирането, обучението, оценяването, мотивирането на служителите ) става все по-важна. Студентите, посещаващи тази програма ще придобият необходимите умения и знания за ефективно управление на функцията "Човешки ресурси" и по този начин.

Програмата има за цел да подготви и обучи бизнес професионалисти, стремящи се да станат HR лидери в техните организации. Тя ще им помогне да придобият ролята на стратегически партньор в управлението и развитието на човешките активи на организацията. В допълнение програмата има за цел да осигури интегративна рамка, в която редица организационни въпроси, поведение и промени да бъдат осмислени и контролирани.

Цели

- Да се развиват добри работни познания и разбиране на основните дейности във функционирането на човешките ресурси.
- Да се развие способността да се взимат и изпълняват решения като лидер на човешките ресурси.
- Да се разработи набор от умения, свързани с управлението на човешките ресурси.
- Да се подобри разбирането на принципи, политики и практики, свързани с човешките ресурси.
- Да се развиват уменията в използването на инструменти за управление на човешките ресурси в творчески начин, за решаване на проблемите.

Резултати от ученето

- Технически умения, необходими за управлението на човешките ресурси
-Способността да se използват данни и аналитичen и критичен подход при решаване на проблеми с управлението на човешките ресурси и вземането на информирани решения
- Възможността сами да преценяват и да мотивират другите
- Умения за организиране на хора и упражняване на лидерство в екип настройки и в културно разнообразна среда
-Възможността да се упражнява бизнес поведение с етично бизнес поведение и социална отговорност към окръжаващата среда.