Вашият партньор в Кипър
+357 24 82 81 00

Магистратура по управление на публичния сектор (MPSM)

/cyprus/banners/mpsm.jpg

Навсякъде по света, правителствата и държавните институции са изправени пред предизвикателството да осигурят по-високо качество на услугите, по-бърза реакция на нуждите на гражданите, по-ефективно и ефикасно решаване на проблемите. На тази нужда от подходящо обучен управленски персонал отговоря  CIIM чрез Магистърската програма Управление на публичния сектор (MPSM).

Интелектуалното  предизвикателство - програмата MPSM се преодолява от много от студентите в рамките на една година. На други може да отнеме 18 месеца. Това е  специализиран курс за ниво на  MBA - отличителен образователен опит, предлаган от CIIM.

MPSM е специално предназначен за лица, ангажирани с обществени услуги, включително и професионалисти в областта на гражданските услуги, както и онези, които се стремят кариера в тази област. Тези специалисти се стремят да развият универсално признати умения за високо ефективно управление, приложими към организациите в публичния сектор.