Вашият партньор в Кипър
+357 24 82 81 00

Магистратура Финанси и банково дело

 

/cyprus/banners/euro1b.jpg

 

Глобализацията и информационната революция са двете сили, които драматично промениха банковия и финансов сектор и допринесоха да нарастне неговата значимост. Финансовата криза и нейното въздействие върху отделни лица, фирми и икономика на практически всяка страна на планетата засилиха значението на подходящо обучени специалисти по финанси, банково дело и управление на риска. Работодателите все повече търсят квалифицирани лица, които притежават сложни аналитични и технически умения, необходими за да се справят със сложни сделки в бързо движещи се обекти в глобализираните финансови пазари.  Магистър по финанси и банково дело е квалификация, високо ценена от тези, които искат да преследват кариера в сектора на финансовите услуги и от техните потенциални работодатели.

Магистър CIIM по финанси и банково дело е прецизна магистърска програма, създадена през 2007 г., която осигурява на участниците международен стандарт на експертен опит в областта на корпоративните финанси, банковото дело, инвестиционните и финансовите пазари. Тя е проектирана да предостави на своите студенти знания и умения, необходими за кариера в банки и други финансови институции по цял свят. Програмата е акредитирана от SEKAP и призната от KYSATS (националната служба по акредитация / признаване).

Цели

Тази програма преследва две основни цели: да се насърчи в участниците аналитично разбиране на съвременните финанси и банково дело в един все по - интернационален финансов свят, и да даде възможност на участниците да усвоят умения за вземане на решения и управление в сложна бизнес среда. Студентите изучават основните функционални дисциплини, като финанси и счетоводство, управленска икономика, както и квантативни методи, последвани от множество специализирани курсове в областта на финансите и банковото дело. В същото време те имат избор между различни избираеми курсове по счетоводство, маркетинг, човешки ресурси. Студентите, които са избрали да не посещават никакви избираеми курсове, могат да спечелят кредити, необходими, за дипломирането с написването на дисертация на тема финанси и банкиране, свързани с темата.

Модулна структура

Програмата е структурирана въз основа на иновативния модулен метод на преподаване на CIIM. Всеки курс се състои от три етапа: подготвителен (една седмица преди началото на курса), кратък, интензивен период на лекции (максимум една седмица); последван от период от две седмици (до един месец), даден на студентите да се подготвят за изпит. Чрез тези курсове участниците придобиват теоретични и практически познания във всички аспекти на банкирането и финансите, чрез мулти-дисциплинарен, иновативен и интегративен учебен план, преподаван от силен екип от изтъкнати преподаватели и подкрепен от реални примери в света на бизнеса и проекти на живо.

Място

Университетът се намира в Никозия - столицата на Кипър, град, който бързо се превръща във финансов център на региона. От създаването си университетът е развил тесни връзки със света на бизнеса и редовно организира различни събития и серия публични лекции. Това създава динамична интелектуална среда и дава възможност на студентите да си взаимодействат с ключови фигури на финансовата общност.