Вашият партньор в Кипър
+357 24 82 81 00

Магистратура Управление на образованието

/cyprus/banners/elm_ov.jpg

В Кипър, региона и в целия свят акцентът върху образованието се увеличава. Средствата, посветени на образователните институции и техния персонал е една от областите с най-голям растеж във всяка модерна икономика. Ефективното управление на училища и други образователни институции е от решаващо значение за постигането на тяхната цел и техния принос към националната култура и развитие. Нараства търсенето на обучени, професионални лидери и мениджъри, които притежават образователни и управленски умения, необходими за управление на училищата на всички нива за най-добри резултати.

Образователна програма Магистратура Управление на образованието спечели SEKAP акредитация

Кипърският Съвет по оценяване на образованието - акредитация (SEKAP) е възложил акредитация на образователната програма Магистратура Управление на образованието в Кипърският Международен институт по мениджмънт (CIIM Business School). Това е следдипломна програма, специално проектирана за професионалисти от всички нива на образование, които имат (или се стремят да се получат) управленски и лидерски позиции в образователните институции. Той е подходящ и за висши държавни служители в отделите за образование и за предприемачи в областта на образованието.

Цел

Целта на Магистратура Управление на образованието в CIIM е да обучава мениджъри в областта на образованието, които са в състояние да изпълнят целите на своите институции за отлична производителност в силно конкурентния и бързо напредващ 21-ви век.

Факултет

Както и в другите програми на CIIM,  обучението по Магистратура Управление на образованието включва изтъкнати преподаватели от водещи университети.

Структура

Вълнуващата структура на тази програма се базира на смес от лекции, казуси, посещения на място, групови презентации и бизнес симулации. Основните цели на програмата са да се предложи на участниците ефективно преподаване и умения за управление на класната стая, както и възможността да предостави оценка и тълкуване на управленски данни. Тя е предназначена също така за подобряване на комуникационните умения и осмисляне на етични въпроси, свързани с лидерство в областта на образованието.

Изключително гъвкавата и много удобна модулна система, използвана от CIIM дава възможност на студентите да се запишат в програмата на няколко пъти през годината, за да учат със свои собствени темпове и в съответствие със своята работа и семейни задължения.