Вашият партньор в Кипър
+357 24 82 81 00

Обща информация - резервации и записвания

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ - РЕЗЕРВАЦИИ И ЗАПИСВАНИЯ

Записването е възможно по телефон, факс, интернет, чрез турагенти в страната или директно в офиса на Овер Сън Авиейшън в София. Резервацията се счита за валидна след внасяне на депозит равен на 3% от общата цена на пътуването в срок от 3 дни от подписването на договора, но не по-късно от 30 дни преди датата на заминаване.

Остатъкът в размер на 70% се заплаща в срок до 6 /шест/ дни преди датата на отпътуване, освен ако не е посочено друго в условията на билета или ранни записвания. В случай, че сумата не бъде заплатена в посочения срок, резервацията се анулира и депозитът остава в полза на Туроператора.

Резервацията се счита за валидна, само ако е препотвърдена от Туроператора в рамките на 48 часа. Ако не бъде препотвърден същият, първоначално заявен хотел туроператорът може да предложи на клиента други възможности. В случай, че клиентът не приеме другите възможности той има право да му бъде възстановена заплатената предплата.

Други плащания, невключени в цената:

Договорената обща цена на туристическото пътуване може да се променя в следните случаи:

  - При промяна на стойността на транспортните разходи, в това число на горивото.

  - При промяна на такси като летищни, пристанищни и други.

Анулации и неустойки

  - Крайният срок, в който клиентът може да се откаже без да дължи неустойка е 16 дни преди датата на пътуването

  - Ако направената анулация е 15 дни преди датата на пътуването, неустойката е 10% от цената на пътуването

  - Ако направената анулация е от 14 до 7 дни преди датата на пътуването неустойката е в размер на 30% от цената на пътуването

  - от 6 до 3 дни преди датата на заминаване - неустойката е 50% от стойността

  - Ако направената анулация е под 3 дни преди датата на отпътуването, неустойката е 100% от цената на всяка една почивка

При отказ на граничните служби да допуснат влизане на клиента на територията на съответната държава, туроператорът не носи отговорност и не дължи връщане на заплатената за туристическото пътуване цена.

Туроператорът си запазва правото до 10 дни преди осъществяването на екскурзията или почивката да променя условията на пътуването, само когато това се налага по независещи от него причини и само ако това е необходимо за запазване на интересите на потребителя, като в този случай туроператорът уведомява незабавно потребителя. Потребителят от своя страна има право да анулира пътуването си без да дължи неустойка.

Туроператорът си запазва правото да промени превозвача с друг превозвач и часа на тръгване поради причини, които водят до промяната, като се задължава да уведоми клиента в срок до 24 часа преди датата на пътуването.

В случай на форсмажорни обстоятелства, ако те бъдат признати за такива от посрещащата фирма - съконтрагент на туроператора и тя възстанови на туроператора заплатените суми за съответното туристическо пътуване след реалното постъпване на сумите по сметките на туроператора, той се задължава да ги възстанови на клиента.

За неуредените в подписания договор въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма и действащото гражданско законодателство на република България.

ОВЕР СЪН АВИЕЙШЪН БЪЛГАРИЯ

Овер Сън Авиейшън - Генерален Представител на Кипърските Авиолинии (Cyprus Airways) за България.